• TurkishEnglishGermany

ÜRÜNLERİMİZ

AKTİNARA 240 SC

AKTİNARA 240 SC KULLANILDIĞI BİTKİ VE ORGANİZMALAR
Bitki Adı Zararlı Dozu PHI
Domates Tütün Beyaz sineği (Bemisia tabaci) 100 ml/da (sera)(damla sulama) (ergin-larva) 5 gün
Biber Tütün Beyaz sineği (Bemisia tabaci) 100 ml/da (sera) (ergin-larva) (damla sulama) 5 gün
Hıyar Tütün Beyaz sineği (Bemisia tabaci) 100 ml/da (sera) (damlama sulama) 3 gün
THIAMETHOXAM

Böceğin ana sinir sistemine etki eder. Kontak, mide ve sistemik olarak etki gösterir. Bitki tarafından hızlıca alınır ve taşınır.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI: Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan BKÜ önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan karışımı aynı gün içinde kullanınız.

KALİBRASYON: Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

UYGULAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ: Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra uygulama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçalarının yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ Yapraktan uygulamalarda sırt pülverizatörleri ve motorlu atomizörler kullanılabilir. Yoğun yeşil aksamı olan bitkilerde iyi bir kaplama için özen gösteriniz. Günün sıcak saatlerinde, yeşil aksamın ıslak olduğu veya hemen yağış beklenen durumlarda uygulamadan kaçınılmalıdır. Kullanmadan önce bitki koruma ürününü ambalajında iyice çalkalayınız. Karışım bekletilmeden kullanılmalıdır.

Domates, hıyar ve biber (sera)’de tütün beyazsineğine karşı, beyazsinek ile bulaşık olduğu saptanan alana köşegenler yönünden girilir. Her beş adımda bir alt, orta ve üst yapraklardan olmak üzere 50 yaprak toplanır. Yaprak başına 5 larva+pupa olduğunda kimyasal mücadele uygulanır.

Bitki Tahammülü: Tavsiyelere uygun kullanıldığında, tavsiye edildiği bitkilerce iyi tahammül görür. Tereddüt halinde yeni ve hassas çeşitlerde bitki tahammülü kontrol edilmelidir.

Aktinara 240 SC 

’nin diğer bitki koruma ürünleri ile karışım durumu bilinmediğinden, kullanılmadan önce ön karışım testi yapılması tavsiye edilir.