• TurkishEnglishGermany

ÜRÜNLERİMİZ

ALGAMEK 1.8 EC

ALGAMEK 1.8 EC KULLANILDIĞI BİTKİ VE ORGANİZMALAR
Bitki Adı Zararlı Dozu PHI
Domates İki noktalı kırmızı örümcek (Teranychus urticae) 25 ml/da 3
Elma Avrupa kırmızı örümceği (Panonychus ulmi) 25 ml/100 L.su 7
Pamuk İki noktalı kırmızı örümcek (Teranychus urticae) 50 ml/da 21
Süs Bitkileri Galeri Sineği (Lyriomzya trifolii) 25 ml/100 L.su 7
Biber Kırmızı örümcek (Tetranychus spp.) 25 ml/ 100 L.su (sera) 3
Hıyar Kırmızı örümcek (Tetranychus spp.) 25 ml/ 100 L.su (sera) 3
Patlıcan Kırmızı örümcek (Tetranychus spp.) 25 ml/ 100 L.su (sera) 3
Armut Armut pisillidi (Cacopsylla pyri) 75 ml/100 l. su
Çilek İki noktalı kırmızı örümcek (Teranychus urticae) 25 ml/100 L su 3

Algamek 1,8  EC  adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup 6  olarak sınıflandırılmış bir insektisit-akarisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için Algamek 1,8  EC  ’nin aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup harici)  bitki koruma ürünleri kullanılmasına özen gösteriniz

ABAMECTIN:

Kontak ve mide etkili insektisit,akarisit ve nematosittir.

Translaminar hareket ile sınırlı sistemik etkiye de sahiptir.

Nörotransmitleri inhibe ederek kolorür kanallarını aktive eder.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Kalibrasyon:

< Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı iyi ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde, rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.Uygulamaya Hazırlama:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar suyla doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken bitki koruma ürünü ve su karışımı depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan karışım aynı gün içinde kullanılmalıdır.Uygulama Makinesinin Temizliği:

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra uygulama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçalarının yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMA ŞEKLİ:

Süs Bitkileri – Yaprak galerisineği:

İlk galeri belirtileri görülür görülmez uygulamaya başlanır. Gerekirse uygulama tekrarlanabilir. İki uygulama arasında en az 7 gün olmalıdır.Pamuk-Kırmızıörümcekler:

Mücadele zamanının belirlenmesi için bitkiler 4-6 yapraklıyken kontroller yapılır. Zararlı yalnız tarla kenarında yada içinde lokal olarak bulunuyorsa sadece bu kısımlara BKÜ uygulaması yapılmalıdır. Yaprak başına ortalama Akdeniz Bölgesinde 5 adet, Ege ve Güney Doğu Anadolu Bölgesinde 10 adet canlı kırmızıörümcek görüldüğünde uygulama yapılmalıdır.Domates, patlıcan, biber ve hıyar – Kırmızıörümcekler:

Domates, patlıcan ve hıyarda yaprak başına ortalama 3-5 adet, biberde 1-3 adet canlı kırmızıörümcek görüldüğünde uygulama yapılmalıdır.Çilek – İki noktalı kırmızıörümcek:

Erken dönem uygulaması; Kırmızıörümceklerin her yıl sorun olduğu çilek alanlarında çiçek ve yeşil meyve döneminde (ilk olgun meyveler görülmeden önce) kırmızıörümcekler görüldüğünde bir uygulama yapılmalıdır. Erken dönem uygulaması meyvelerde kalıntı bırakmaması için daha güvenlidir.Mevsim içi uygulaması;

Erken dönem uygulamasının yapılmadığı durumlarda, açıkta yetiştirilen çilekler mevsim başında (Mart sonu- Nisan başı) 3-5 gün aralıklarla kontrol edilir. Kırmızıörümcekler çilekte mevsim başında çevredeki bitkilerde görülür. Öncelikle bu bitkilerin kontrol edilmesi ve BKÜ uygulaması yapılması yeterlidir. Popülasyonun yaygınlık göstermesi durumunda tarlayı temsil edecek şekilde bitkinin orta ve alt bölümlerinde en az 50 yaprakcık incelenir. Yaprakcık başına 15 ve üzerinde kırmızıörümcek tespit edilmesi halinde BKÜ uygulamaya karar verilir. Meyve toplanmasından hemen sonra uygulama yapılır. Son uygulama ile hasat arasındaki süreye dikkat edilerek hasat yapılmalıdır.Armut – Armut psillidi:

Kışlayan döl erginlerinin bıraktığı yumurtaların hemen hemen tamamının açılıp, 2.ve 3. Dönem nimfler görülmeye başlandığı ve sürgünlerin % 15’ten fazlasında bulaşma görüldüğünde uygulama yapılır. Sürgünde bir birey görüldüğü zaman o sürgün bulaşık kabul edilir.Elma- Avrupa kırmızıörümceği:

Mayıs ayı başından itibaren 100 yaprakta periyodik olarak yapılacak sayımlarda yaprak başına ortalama 8-10 adet canlı birey görüldüğünde uygulama yapılmalıdır.Bitki Tahammülü:

Tavsiyelere uygun olarak kullanıldığında, tavsiye edildiği bitkilerce iyi tahammül görür. Tereddüt halinde hassas ve yeni çeşitlerde bitki tahammülü kontrol edilmelidir.

Diğer bitki koruma ürünleriyle karışabilirlik durumu uygulayıcı sorumluluğunda kontrol edilmelidir.