• TurkishEnglishGermany

ÜRÜNLERİMİZ

AVENUE 22 E

Bitki Adı Zararlı Dozu PHI
Bağ Salkım güvesi (Lobesia botrana) 200 ml /100 L su 7 g
Lahana Lahana kelebeği (Pieris brassicae) 150 ml /100 L su 7 gün
Karpuz Yaprak bitleri (Aphis spp.) 375 ml /da 7 gün
Kavun Yaprak bitleri (Aphis spp.) 375 ml /da 7 gün
Biber Çiçek tiripsi (Frankiniella occidentalis) 375 ml /da 7 gün
Domates Şeftali yaprak biti (Myzus persicae) 375 ml /da 7 gün
Kuru Meyvelerde Kuru incir kurdu (Ephestia elutella) 425 ml/100 m2 7 gün
Kuru Meyvelerde Kuru meyve güvesi (Plodia interpuctella) 425 ml/100 m2 7 gün
Kuru Meyvelerde Tütün güvesi (Ephestia elutella) 425 ml/100 m2 7 gün
Kuru Meyvelerde Kuru üzüm kurdu (Ephestia figuliella) 425 ml/100 m2 7 gün
Kuru Meyvelerde İç fındık güvesi (Paralipsa gularis) 425 ml/100 m2 7 gün
Kuru Meyvelerde Ekşilik böcekleri (Carpophilus spp.) 425 ml/100 m2 7 gün
Kuru Meyvelerde Testereli böcekler (Oryzaephillus surinamensis) 425 ml/100 m2 7 gün
Kuru Meyvelerde Kuru meyve akarı (Carpoglyphus lactis) 425 ml/100 m2 7 gün
Boş Ambar Buğday biti (Sitophilus granarius) 425 ml/ 100 m2 7
Boş Ambar Kırma biti (Tribolium confusum) 425 ml/ 100 m2 7
Boş Ambar Ekin kamburbiti (Rhizopertha dominica) Rhizopertha dominica 7
Avenue 22 E, organik fosforlu bir bileşim olup kavun, karpuz, bağ ve depolanan bitkilerde zarar yapan çeşitli haşerelere karşı tavsiye edilen geniş spektrumlu bir bitki koruma ürünüdür. Avenue 22 E haşerelere mide, temas ve buhar yolu ile etki eder. Uygulamadan sonra bitkilerde kalıntı bırakmaması, çok düşük zehirliliği ilacın önemli özelliklerinden biridir. Bu nedenle Avenue 22 E bağlarda ve diğer yenilen bitkilerde gayet emniyetli olarak kullanılır. Emülsiyon konsantre bir bitki koruma ürünü olan Avenue 22 E suyla kolayca karıştığından, her türlü uygulama alet ve ekipmanı ile uygulanabilir. En iyi sonuca ulaşmak için tavsiye dozunda kullanılması şarttır.

Chlorpyrifos-methyl ; mide, temas ve buhar yolu ile etki eder.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan BKÜ önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan karışımı aynı gün içinde kullanınız.KALİBRASYON: Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

UYGULAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ: Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra uygulama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçalarının yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİBağ Salkım Güvesi: Salkım güvesine karşı yapılacak uygulamalar tahmin ve uyarı sistemine göre yönlendirilir. Cinsel çekici tuzaklarda yakalanan kelebek sayısı tepe noktasına ulaşıp düşmeye başlaması, akşamüstü sıcaklıklarının iki gün üst üste 15 oC’yi aşması, yumurtalardan larva çıkışı takip edilerek, etkili sıcaklıklar toplamı 1.dölde 120 gd (gün/derece), 2. dölde 520 gd, 3. dölde 1047 gd’ye ulaşması, fenolojik olarak, 1. dölde çiçek tomurcuğu, 2. dölde koruk, 3. dölde tatlaşma başlangıcı döneminde olması halinde uygulama yapılır. Her döle bir uygulama yapılır.

Lahana kelebeği: Kelebek uçuşlarının görülmesinden sonra bitkiler kontrol edilir, bulaşma % 10 olarak saptanırsa mücadele yapılmalıdır.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU

Avenue 22 E, kuvvetli alkali karakterdekiler hariç, bilinen birçok insektisit, fungisit ve akarisitlerle karıştırılarak kullanılabilir. Avenue 22 E ile yapılacak karışımları uygulamadan önce çiftçinin kendi imkân ve sorumluluğunda bir ön karışım testi ve küçük bir alanda deneme yapması önerilir. Kuvvetli alkali karakterdeki bitki koruma ürünleriyle karıştırmayınız.