• TurkishEnglishGermany

ÜRÜNLERİMİZ

BESTİAT

Bitki Adı Zararlı Dozu PHI
Şeftali Şeftali yaprak biti (Myzus persicae) 20 g/100 L su 21
Domates Yaprak bitleri (Myzus persicae) 30 g/da 3
Pamuk Yaprak bitleri (Aphis gossypii) 30 g/da 35
Karpuz Yaprak bitleri (Aphis gossypii) 25 g/da 7
Patlıcan Beyaz Sinek (Bemisia tabaci) 60 g/100 L su (sera) 3
Biber Tütün Beyaz sineği (Bemisia tabaci) 100 g / da (damla sulama ) (sera) 1
Biber Sera beyaz sineği (Trialeurodes vaporarium) 100 g / da (damla sulama ) (sera) 1
Bestiat, karpuz, pamuk, domates, ve şeftalide yaprakbiti, patlıcanda beyazsinek mücadelesinde kullanılan bir insektisittir.ETKİ ŞEKLİ: Bestiat yeni bir etki mekanizmasına sahip olup yaprakbitleri ve beyazsineği temas yoluyla (kontak) ve sistemik olarak (bitki özsuyuna geçerek) kontrol eder. Bitki koruma ürününün etkili maddesi Pymetrozine haşereler tarafından alındığında, beslenmeleri hemen durur ve 2-4 gün içinde ölürler. Bestiat beyazsineklerin hem larvaları, hem de erginleri üzerinde etkili olduğundan yaprakbitleri gibi bu zararlıların da virus taşımaları önlenmiş olur.

ETKİ SAHASI: Bestiat, yaprakbitleri ve beyazsinek zararlılarının hassas ve mukavim türlerine yüksek derecede etkilidir.

PYMETROZINE
Homopteraya karşı seçici bir insektisittir ve onların beslenmesini durudurur.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI: Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan BKÜ önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan karışımı aynı gün içinde kullanınız.

KALİBRASYON: Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

UYGULAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ: Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra uygulama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçalarının yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ Pamukta pamuk yaprakbitine karşı, tarla kontrollerinde yaprakbiti ile birlikte faydalı böcekler yoğun ise uygulama ertelenmelidir. Tarla döneminde 1 yaprakta ortalama 25 yaprakbiti saptandığında mücadele önerilir.

Domateste şeftali yaprakbitine karşı, tarlaya köşegenler doğrultusunda girilerek 3-5 adımda bir koparılan 20-40 yaprakta yaprak başına ortalama 10-20 adet zararlı görüldüğünde uygulama yapılır. Bununla birlikte parazitoit ve predatörler gözlenerek, uygulamalara karar vermeden önce faydalıların etkinliği dikkate alınmalıdır.

Şeftalide şeftali yaprakbitine karşı, çiçek tomurcuklarının belirmesinden, popülasyonun ¾’ü kanatlı forma dönüşünceye değin 50 ağaçta 7 bulaşık dala rastlandığında uygulama yapılmalıdır.

Patlıcanda tütün beyazsineğine karşı, beyazsinek ile bulaşık olduğu saptanan alana köşegenler yönünden girilir. Her beş adımda bir alt, orta ve üst yapraklardan olmak üzere 50 yaprak toplanır. Yaprak başına 5 larva+pupa olduğunda kimyasal mücadele uygulanır.

Karpuzda pamuk yaprakbitine karşı, tarlaya köşegenler doğrultusunda girilerek 3-5 adımda bir, bitkilerin taze yaprak ve sürgünlerinden tesadüfi olarak birer yaprak koparılır. 20-40 adet yaprakta lupla yapılan sayımlar sonucunda, bir yaprağa düşen zararlı sayısı 10-20 adet ise mücadeleye başlamak gerekir. Bununla birlikte parazitoit ve predatörler gözlenerek, uygulamalara karar vermeden önce faydalıların etkinliği dikkate alınmalıdır.

Biber’de tütün beyazsineği ve sera beyazsineği’ne karşı, beyazsinek ile bulaşık olduğu saptanan alana köşegenler yönünden girilir. Her beş adımda bir alt, orta ve üst yapraklardan olmak üzere 50 yaprak toplanır. Yaprak başına 5 larva+pupa olduğunda kimyasal mücadele uygulanır. Uygulama öncesi sadece su uygulaması yaparak bitkilerin kök bölgesi nemlendirilir. Bir dekar alan için gerekli su miktarı hesaplandıktan sonra gerekli miktar ilaç tanka konularak uygulama yapılır. Uygulama bittikten sonra borularda kalan ilacın temizlenmesi için uygun miktarda su verilmelidir.

Bitki Tahhamülü: Tavsiye edildiği şekilde ve tavsiye edildiği kültür bitkilerinde kullanıldığında iyi tolere edilir. Şüphe halinde (hassas veya yeni varyetelerde) önce bir bitki hassasiyeti kontrol edilmelidir.

ENTEGRE MÜCADELE VE ANTİ-REZİSTANS STRATEJİ Sezon başında belirlenen bir uygulama planına göre uygulanır. Ekonomik zarar eşiklerine riayet edilmelidir. Değişik etki mekanizmalı bitki koruma ürünlerinin değişim halinde kullanımı önerilir.

BESTİAT (%50 Pymetrozine) ,nötr reaksiyonlu birçok insektisit ve fungisit ile, karışım halinde kullanılabilir. Terddüt halinde fiziksel karışabilirlik testi uygulanmalıdır.