• TurkishEnglishGermany

ÜRÜNLERİMİZ

GOLDPLAN 20 SP

Bitki Adı Zararlı Dozu PHI
Antep Fıstığı Antep Fıstığı pisillidi (Agonoscena pistaciae) 20 g/100 L su (ergin/nimf) 7
Biber Tütün Beyaz sineği (Bemisia tabaci) 30 g/100 L su (sera) larva,ergin 3
Biber Sera beyaz sineği (Trialeurodes vaporarium) 30 g/100 L su (sera) larva,ergin 3
Domates Sera beyaz sineği (Trialeurodes vaporarium) 30 g/da (sera) larva ergin 3
Domates Tütün Beyaz sineği (Bemisia tabaci) 30 g/da (tarla) larva ergin 3
Elma Yeşil yaprak biti (Aphis pomi) 20 g/100 L su (ergin/nimf) 14
Hıyar Tütün Beyaz sineği (Bemisia tabaci) 30 g/100 L.su (sera) larva,ergin 3
Hıyar Sera beyaz sineği (Trialeurodes vaporarium) 30 g/100 L su (sera) larva,ergin 3
Pamuk Yaprak bitleri (Aphis gossypii) 10 g/da (nimf/ergin)
Pamuk Tütün Beyaz sineği (Bemisia tabaci) 40 g/da (larva/ergin)
Pamuk Yaprak piresi (Empoasca decipiens) 10 g/da (nimf/ergin)
Patates Patates böceği (Leptinotarsa decemlineata) 6 g/da (larva,ergin) 7
Tütün Şeftali yaprak biti (Myzus persicae) 10 g/da (nimf/ergin)(ege,marmara) 10
Karpuz Şeftali yaprak biti (Myzus persicae) 25 g/da (ergin,nimf) 7
-Bitki koruma ürününü ambalajında kapalı olarak muhafaza ediniz.
-Boşalan ambalajları usulüne uygun olarak imha ediniz.
-Boşalan ambalajları başka amaç için kesinlikle kullanmayınız.
-Boşalan gıda ve içecek kutularına bitki koruma ürünü koymayınız.
-Arılara zehirlidir. Çiçeklenme zamanı kullanmayınız.
-Balıklar için zehirlidir,  Yeraltı ve yerüstü sularına bulaştırmaktan kaçınınız..
-Bitki koruma ürünü  normal serin ve kuru koşullarda 2 yıl süre ile depolanabilir.
-Tavsiye dozunda fitotoksik değildir.
ACETAMIPRID:
Sistemik translaminar özellikte kantak ve mide zehiri bir insektisittir. İlaçlamadan kısa bir süre sonra bitki bünyesine geçer. Etki süresi 14 ila 21 gün.
Böceğin sinir sistemini bozarak etki eder.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan BKÜ önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan karışımı aynı gün içinde kullanınız.KALİBRASYON: Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

UYGULAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ: Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra uygulama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçalarının yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ

Özellikleri: BKÜ sistemik etkilidir. Uygulamadan kısa bir süre sonra bitki bünyesine geçer. Etki süresi 14 ila 21 gün.

Uygulama zamanı: Uygulama sabah çiğ kalktıktan sonra veya akşam serinliğinde yapılmalıdır. Uygulamadan sonra 6 saat içinde yağmur yağarsa uygulama tekrarlanmalıdır. Aynı yetiştirme periyodunda 2’den fazla uygulama yapılmamalıdır.

Domates, Biber, Hıyar (Tütün beyazsineği, Sera beyazsineği): Tütün beyazsineği ve sera beyazsineği ile bulaşık olduğu saptanan seraya/tarlaya köşegenler yönünden girilir. Her 5 adımda bir alt, orta ve üst yapraklardan olmak üzere 50 yaprak toplanır. Yaprak başına 5 larva-pupa olduğunda mücadeleye başlanır.

Patates böceği: Örnekleme için tarlaya köşegenleri istikametinde girilerek, zararlının yumurta, larva ve erginleri aranır. Zararlının herhangi bir dönemine rastlanması o tarlanın bulaşık olduğunu gösterir. Birinci döle karşı uygulama yapılacaksa, bitkilerde ilk olgun larvalar (dördüncü dönem) görüldüğünde yapılmalıdır. İkinci döle karşı uygulama yapılması durumunda ise yumurta açılımının tamamlanması gerekir. Bu dönemde de, böcek yoğunluğuna bağlı olarak meydana gelecek zarar bitki tarafından tolere edilebileceğinden, uygulama gerekmeyebilir.

Antepfıstığı psillidi: Haftalık olarak 100 bileşik yaprakta yapılan sayımlar sonucu yaprak başına 20-30 nimf görüldüğünde, yumurtaların büyük çoğunluğu açıldığında, ilk ergin parazitoid çıkışı ve yaprak yüzeyinde yapışkan tabaka (fumajin) olmadan önce uygulama yapılmalıdır.

Elmada yeşil yaprakbiti: Vejetasyon süresi boyunca 100 sürgünden 15’inde bulaşıklık olursa uygulama yapılmalıdır.

Karpuz Şeftali yaprakbiti: Uygulama zamanını saptama amacı ile Nisan ayından itibaren tarlaya köşegenler doğrultusunda girilerek 3-5 adımda bir, bitkilerin taze yaprak ve sürgünlerinde tesadüfi olarak birer yaprak koparılır. Karpuz gibi büyük yapraklı bitkilerde bir yaprağa düşen yaprakbiti sayısı 10-20 adet ise uygulamaya başlamak gerekir.

GOLDPLAN 20 SP (Acetamiprid %20)  alkali özelliktekiler hariç diğer insektisit, fungisit ve yaprak gübreleri ile karıştırılarak uygulanabilir.