• TurkishEnglishGermany

ÜRÜNLERİMİZ

NAVIGATOR

Bitki Adı Zararlı Dozu PHI
Armut Armut pisillidi (Cacopsylla pyri) 100 ml/100 L su nimf – ergin 21
Elma Elma yeşil yaprak biti (Aphis pomi) 50 ml/100 L su nimf – ergin 21
Şeftali Şeftali yaprak biti (Myzus persicae) 75 ml/100 L su nimf – ergin 21
Şeftali Dut kabuklu biti (Pseudaulacaspis pentagona) 75 ml/100 L su, larva 21
Marul Şeftali yaprak biti (Myzus persicae) 75 ml/da, nimf – ergin 7
Marul Pamuk yaprak biti (Aphis gossypii) 75 ml/da, nimf – ergin 7
Marul Marul yaprak biti (Nasonovia ribisnigri) 75 ml/da, nimf – ergin 7
Bağ Unlu bit (Planococcus citri) 100 ml /100 L. su, nimf-ergin 14
Domates Tütün Beyaz sineği (Bemisia tabaci) 100 ml /100 L. su, larva-pupa (sera) 3
Biber Tütün Beyaz sineği (Bemisia tabaci) 100 ml /100 L. su, larva-pupa (sera) 3
Domates Sütleğen yaprakbiti (Macrosiphum euphorbia) 75 ml /da, nimf – ergin 3
 • Önerilen dozlarda kullanıldığında ergin bal arıları ve Bombus arılarına zararsızdır.
 • Balıklara zehirlidir, akarsulara bulaştırmayınız.
 • Dökülmesi halinde üzerine talaş veya toprak dökünüz, sonra süpürüp toplayınız ve usulüne uygun olarak imha ediniz.
 • Boş ilaç ambarlarını başka bir gaye için kullanmayınız, usulüne uygun olarak imha ediniz.
 • BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI: Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan BKÜ önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan karışımı aynı gün içinde kullanınız.

  KALİBRASYON: Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde, rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

  UYGULAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ: Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra uygulama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçalarının yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

  Armut psillidine karşı, kışlayan döl erginlerinin bıraktığı yumurtaların hemen hemen tamamının açılıp ikinci ve üçüncü dönem nimfler görülmeye başlandığı, sürgünlerin % 15’ten fazlasında bulaşma görülmeye başlandığı, tatlımsı madde akıntısı başlamadığı ve doğal düşmanların fazla bulunmadığı zamanda bir uygulama yeterli olabilir.

  Elma yeşil yaprakbitine karşı, vejetasyon süresince 15 bulaşık sürgün görüldüğünde uygulama yapılmalıdır.

  Şeftalide şeftali yaprakbitine karşı çiçek tomurcuklarının belirmesinden popülasyonun ¾ ü kanatlı forma dönüşünceye değin 50 ağaçta 7 bulaşık dala rastlandığında uygulama yapılmalıdır.

  Şeftalide dut kabuklubitine karşı uygulama birinci ve ikinci döllere karşı uygulanır. İlk larva çıkışında ve bundan 20 gün sonra olmak üzere iki uygulamalı olarak yapılır. Ancak ikinci dölde bazı şeftali çeşitlerinin hasat dönemine gelmiş olması göz önünde bulundurulmalıdır.

  Marulda yaprakbitlerine karşı tarlaya köşegenler doğrultusunda girilerek 3-5 adımda bir koparılan 20-40 yaprakta yaprak başına ortalama 10-20 adet zararlı görüldüğünde uygulama yapılır. Bununla birlikte parazitoit ve predatörler gözlenerek, uygulamalara karar vermeden önce faydalıların etkinliği dikkate alınmalıdır.

  Bağda unlubite karşı, mücadele iki dönemde yapılır. Birinci dönem asmanın gövdesinde kabuklarda ıslaklık görülmeye başladığı ve unlubitin yeşil aksama doğru ilerlemesiyle başladığı dönemdir. Bu dönemde koruklar yaklaşık nohut büyüklüğünde olup yalnız unlubitin görüldüğü asmalarda uygulama yapılmalıdır. İkinci devre unlubitin yaprak ve salkımlara geçtiği, tanelerin ıslanmaya başladığı devredir. Asmaların çoğunda bulaşma saptanırsa ve ayrıca ihraç edilen çeşitlerde her iki dönemde de uygulama yapılabilir.

  Domates (sera), Biber (sera) Tütün beyazsineğine karşı, beyaz sinek ile bulaşık olduğu saptanan alana köşegenler yönünde girilir. Her beş adımda bir alt, orta ve üst yapraklardan olmak üzere 50 yaprak toplanır. Yaprak başına 5 larva+pupa olduğunda kimyasal mücadele uygulanır.

  Diğer ilaçlar ile genelde karışabilir. Ancak, karışım yapılacaksa bir ön karışım testi ve fitotoksite testi yapılmalıdır.