• TurkishEnglishGermany

ÜRÜNLERİMİZ

RESUMME FS 600

Bitki Adı Zararlı Dozu PHI
Mısır Tel Kurtları (Agriotes spp.) 600 ml/100 kg tohum
Patates Patates böceği (Leptinotarsa decemlineata) 12,5 ml/100 kg tohum
Patates Tel Kurtları (Agriotes spp.) 35 ml/100 kg tohum
Şeker Pancarı Tel Kurtları (Agriotes spp.) 1500 ml/100 kg tohum
Şeker Pancarı Kırkayaklar (Diplopoda) 1500 ml/100 kg tohum
Şeker Pancarı Yay kuyruklular (Collembola spp) 1500 ml/100 kg tohum
Şeker Pancarı Toprak pire böcekleri (Chaetocnema spp.) 1500 ml/100 kg tohum
– İlaçlı tohumluğu gıda ve yem olarak kullanmayınız.
– Akarsulara bulaştırmayınız.
– Boş ilaç ambalajlarını başka gaye için kullanmayıp, usulüne uygun olarak imha ediniz.
IMIDACLOPRID :

Böcek merkezi sinir sisteminin postsinaptik nikotinik reseptörlerine  bağlanarak  bir antagonist gibi davranır.
Translaminar aktiviteli  kontak  ve mide etkili sistemik insektisit. Bitki tarafından kolayca  alınır ve kök sistemi ile alınır iyi  bir şekilde akropetal olarak bitkiye  dağıtılır.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI: Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan BKÜ önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan karışımı aynı gün içinde kullanınız.

KALİBRASYON: Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde, rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

UYGULAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ: Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra uygulama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçalarının yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

Şeker pancarı: 

Şeker pancarı tohumlarının rutubete olan duyarlılığı nedeni ile ve hassas bir ilaçlama yapabilmek için profesyonel ilaçlama düzenleri olan tohum işleme ve ilaçlama fabrikalarında uygulanacak ilaç karışımı hacmi, ekipman tipine, karışıma giren diğer maddelere ve kurutma imkanlarına bağlıdır. Bu nedenle mevcut tohum ilaçlama ekipmanı talimatına uyunuz. ,
Mısır: 
100 kg tohum için önerilen miktar  ilaç 1 litre suya ilave edilir ve iyice karıştırılarak düz bir zemine yayılmış naylon üzerindeki tohuma yarısı ilave edilerek karıştırılır, sonra diğer yarısı ilave edilir ve tekrar iyice karıştırılır. Aynı işlem kaskat ve ilaçlama bidonları için de geçerlidir. İlaçlama sonrası tohumlar serilerek havalandırılır. Rutubeti düşürüldükten sonra hemen ekilebilir veya ekim zamanına kadar depolanabilir. Rutubetli olarak depolanırsa rutubet nedeni ile sürme gücü düşer.
Patates: 
Tohumluk patatesler düz bir zemin üzerine yayılır. 100 kg tohumluk için önerilen ilaç miktarı kova içindeki 1-1.5 L. suya ilave edilip iyice karıştırılarak pülverizatöre aktarılır. Hazırlanan karışım tohumluk patatesler üzerine önce yarısı püskürtülerek patatesler kürekle ters yüz edilir. Sonra ilacın kalan yarısı püskürtülerek ilaçlama tamamlanır. İlaçlamada dikkat edilecek husus su miktarının tohumluğu ıslatacak fakat akmayacak miktarda olmasıdır. İlaçlamadan hemen sonra ekim yapılabileceği gibi, tohumlukların nemi kuruduktan sonra çuvallanarak veya dökme  olarak birkaç gün beklenebilir. İlaçlama, çuvallama ve dikim sırasında lastik eldiven giyilmelidir.
Thiram ve Hymexazole terkipli ilaçlarla karıştırılabilir. İlaçlama için büyük miktarda karışım yapmadan önce ön karışım denemelerinin yapılması tavsiye edilir.