• TurkishEnglishGermany

ÜRÜNLERİMİZ

SAF-T-SİDE

Bitki Adı Zararlı Dozu PHI
Şeftali Şeftali virgül kabuklu biti (Nilotaspis halli) 1500 ml / 100 L su
Şeftali Dut kabuklu biti (Pseudaulacaspis pentagona) 1000 ml / 100 L su
Zeytin Zeytin kara koşnili (Saissetia oleae) 1500 ml / 100 L su
Zeytin Zeytin kabuklu biti (Parlatoria oleae) 1500 ml / 100 L su
Bağ Unlu bit (Planococcus citri) 1000 ml / 100 L su
Domates Beyaz Sinek (Bemisia tabaci) 1250 ml / 100 L su (sera)
Pamuk İki noktalı kırmızı örümcek (Teranychus urticae) 400 ml/da
Zeytin Zeytin pamuklu koşnili (Filippia oleae) 1500 ml /100 L. su
Zeytin Zeytin yarakoşnili (Pollinia pollini) 1500 ml /100 L. su

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI: Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. İlaçlama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken hazırlanan karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan karışımı aynı gün içinde kullanınız.

KALİBRASYON: Uygulama öncesinde ilaçlama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı iyi ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde, rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

İLAÇLAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ: Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra ilaçlama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçaların yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ

Şeftali’de şeftali virgül kabuklubitine karşı; nisan sonundan itibaren yapılan kontrollerde ilk haraketli larvalar görüldükten 1-2 hafta sonra birinci uygulama ve ardına ilk uygulamanın etki süresi dikkate alınarak ikinci ilaçlama yapılmalıdır.

Şeftali’de dut kabuklubitine karşı; uygulamalara ilk larva çıkışında başlanır ve ürünün etki süresi dikkate alınarak ikinci uygulama yapılır. Ancak ikinci dölde, bazı şeftali çeşitlerinin hasat dönemine geçmiş olması göz önünde bulundurulmalıdır.

Zeytinde zeytin pamuklukoşniline karşı; zararlı görüldüğünde uygulama yapılmalıdır. Zeytinde zeytin kabuklubitine karşı; yumurtalı dişiler kontrol edilerek ve yumurtaların % 50’sinin açıldığı (ikinci döl erginlerinin % 70-80’i bulduğu) zaman uygulama yapılmalıdır.

Zeytinde zeytin karakoşniline karşı; yumurtaların % 50’sinin açıldığı devrede birinci, % 90’ının açıldığı devrede ise ikinci uygulama yapılır.

Zeytinde zeytin yarakoşniline karşı; zararlı görüldüğünde uygulama yapılmalıdır. Bağda turunçgil unlubitine karşı; mücadele iki devrede yapılır. Birinci devre asmanın gövdesinde, kabuklarda ıslaklık görülmeye başladığı ve unlubitin yeşil aksama doğru yürümeye başladığı devredir. Bu devrede koruklar yaklaşık nohut büyüklüğündedir. İkinci devre unlubitin yaprak ve salkımlara geçtiği, tanelerin sulanmaya başladığı devredir. Ancak birinci devrede zararlı birkaç asmada ve çok seyrek olarak bulunmuşsa sadece ikinci devrede uygulama yapılmalıdır. İlk devrede asmaların çoğunda bulaşma saptanırsa ve ayrıca ihraç edilen çeşitlerde her iki devrede de uygulama yapmak zorunludur.

Domates beyaz sinek; beyazsinek ile bulaşık olduğu saptanan alana köşegenler yönünden girilir. Her 5 adımda bir alt, orta ve üst yapraklardan olmak üzere 50 yaprak toplanır. Yaprak başına 5 larva-pupa olduğunda kimyasal mücadele uygulanır.

Pamuk- İki noktalı kırmızı örümcek; Mücadele zamanının belirlenmesi için bitkiler 4-6 yapraklıyken kontroller yapılır. Zararlı yalnız tarla kenarında ya da içinde lokal olarak bulunuyorsa sadece bu kısımlara uygulama yapılmalıdır. Yaprak başına ortalama Akdeniz Bölgesi’nde 5 adet, Ege ve Güney Doğu Anadolu Bölgesi’nde 10 adet canlı iki noktalı kırmızı örümcek görüldüğünde uygulama yapılmalıdır.

Kesinlikle kükürt içeren bitki koruma ürünleri ile karıştırmayınız. Uygulama için çok miktarda karışım yapmadan önce ön karışım denemelerinin yapılması tavsiye edilir.