• TurkishEnglishGermany

ÜRÜNLERİMİZ

SONROUND 48 SL

Bitki Adı Zararlı Dozu PHI
Bağ Çalımsı ve odunsu ( ) 1000 ml/da
Bağ Çok yıllık Yabancı ot ( ) 600 ml/da
Bağ Tek yıllık Yabancı ot ( ) 300 ml/da
Boş Alanlar Tek yıllık Yabancı ot ( ) 300 ml/da
Boş Alanlar Çok yıllık Yabancı ot ( ) 600 ml/da
Boş Alanlar Çalımsı ve odunsu ( ) 1000 ml/da
Fındık Tek yıllık Yabancı ot ( ) 300 ml/da
Fındık Çok yıllık Yabancı ot ( ) 600 ml/da
Fındık Çalımsı ve odunsu ( ) 1000 ml/da
Boş Alanlar Tek yıllık Yabancı ot ( ) 300 ml/da
Boş Alanlar Çok yıllık Yabancı ot ( ) 600 ml/da
Boş Alanlar Çalımsı ve odunsu ( ) 1000 ml/da
Meyve Tek yıllık Yabancı ot ( ) 300 ml/da
Meyve Çok yıllık Yabancı ot ( ) 600 ml/da
Meyve Çalımsı ve odunsu ( ) 1000 ml/da
Turunçgil Tek yıllık Yabancı ot ( ) 300 ml/da
Turunçgil Çok yıllık Yabancı ot ( ) 600 ml/da
Turunçgil Çalımsı ve odunsu ( ) 1000 ml/da
-Arılara ve balıklara zehirlidir.
-Total herbisit olduğundan tüm kültür bitkilerine fitotoksiktir.
-İlacın hazırlanmasında çinko ve galvanizli metal kaplar kullanılmaz.
-Dondan koruyunuz, serin ve rutubetsiz depolarda saklayınız.
-Rüzgarlı havalarda ve yüksek basınçlı aletlerle ilaçlama yapılmamalıdır.
-İlaçlama yapılacak yerdeki ağaçların gövdeden çıkan piçleri, ilaçlamadan 2 hafta önce veya ilaçlamadan hemen sonra kesilmelidir.
-Kullandıktan sonra boş ambalajları imha ediniz. Başka maksatlarla kullanmayınız.
-İlacın kullanma ve içme sularına karışmasına mani olunuz.
GLYPHOSATE I.P.A. :
Seçici olmayan sistemik bir herbisittir. Yeşil aksamdan alınır ve hızlıca taşınır.
EPSPS (5-enolpyruvylshikimate-3-phosphate synthase) i engeller.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI: Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar suyla doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan bitki koruma ürünü aynı gün içinde kullanılmalıdır. Dekara kullanılacak su miktarı 20-40 lt. olmalı, uygulamalarda yelpaze hüzmeli meme kullanılmalıdır.

KALİBRASYON: Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı iyi ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde, rüzgarsız veya az rüzgârlı hava koşullarında yapılmalıdır.

İLAÇLAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ: Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra ilaçlama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçalarının yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

SONROUND 48 SL (Glyphosate I.P.A. 480 g/L)  En iyi sonuç yabancı otların aktif olarak büyüdükleri zamanda elde edilir. Karışımın kültür bitkilerinin yeşil aksamına ve genç fidelerin odunlaşmamış yeşil kabuğuna pülverize edilmemesine dikkat edilmelidir. Sonround 48 SL sistemik etkili bir bitki koruma ürünü olduğundan, bitki koruma ürününün otlara nüfuz edebilmesi için uygulamadan sonra en az 4-5 gün geçmeden yabancı otları zedeleyecek toprak işlemesi yapılmamalıdır. Dekara uygulanacak ideal su miktarı 20-40 litredir. Uygulamalarda, örneğin yelpaze huzmeli memeler kullanılarak ve uygulama aletini düşük basınçla çalıştırarak bu amaca ulaşılır. Rüzgârlı havalarda ve yüksek basınçlı aletlerle uygulama yapmayınız.*Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılamaz.

SONROUND 48 SL (Glyphosate I.P.A. 480 g/L) Diğer bitki koruma ürünleri ile karıştırmadan kullanınız.